Rejestracja zgłoszeń w konkursie została zakończona.
Ogłoszenie wyników nastąpi 30 marca 2023 r.