1

Informacje
o obiekcie

2

Informacje
o autorze

3

Załączniki
opracowania konkursowego

Popraw błędy formularza

Informacje o obiekcie

(realizacja musi być ukończona po 1 stycznia 2020)
Każdy obiekt może być zgłoszony tylko w jednej kategorii.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celach związanych z dostarczeniem Usługi, przeprowadzeniem i obsługą Konkursu, w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, a także wynikających z udzielonej przez Ciebie zgody, czy w celu prowadzenia działań marketingowych. Masz prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, sprzeciwu i odpowiednio wycofania zgody, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby uzyskać pełne informacje o zasadach przetwarzania danych zapoznaj się z punktem 8 Regulaminu.

* Pola wymagane

Informacje o autorze

Na potrzeby albumu towarzyszącemu Konkursowi

* Pola wymagane

Załączniki opracowania konkursowego

W nazwach plików nie stosujemy polskich znaków, spacji i znaków specjalnych.

plik .doc lub .pdf
plik .doc lub .pdf
plik .doc lub .pdf
w formacie .JPG (80-100% jakości) lub .PNG bez kompresji
w formacie .JPG (80-100% jakości) lub .PNG bez kompresji
w formacie .JPG (80-100% jakości) lub .PNG bez kompresji
(minimalny rozmiar zdjęcia (HD): 1920 pixeli szerokości;
optymalny rozmiar zdjęcia (2K): 2560 pixeli szerokości;
maksymalny rozmiar zdjęcia (4K): 4096 pixeli szerokości )
maksymalnie 4 rysunki lub zdjęcia
w formacie .JPG (80-100% jakości) lub .PNG bez kompresji
nieprzekraczający jednej strony A4 przy wykorzystaniu czcionki Arial 12 pt format .doc *
w formacie .JPG (80-100% jakości) lub .PNG bez kompresji
(minimalny rozmiar zdjęcia (HD): 1920 pixeli szerokości;
optymalny rozmiar zdjęcia (2K): 2560 pixeli szerokości;
maksymalny rozmiar zdjęcia (4K): 4096 pixeli szerokości )
w formacie .pdf w rozdzielczości nie przekraczającej 100 dpi

* Pola wymagane

Informacja o poprawnym przejściu przez formularz rejestracyjny nie jest równoznaczna, że zgłoszenie jest poprawne - za poprawność zgłoszenia, warunkującą rozpatrywanie w konkursie odpowiada zgłaszający.