1

Informacje
o obiekcie

2

Informacje
o autorze

3

Załączniki
opracowania konkursowego

Popraw błędy formularza

Informacje o obiekcie

(realizacja musi być ukończona po 1 stycznia 2016)
Uzupełnij jeżeli wykorzystano produkty Wienerberger. Informacja na potrzeby Organizatora, nie ma wpływu na ocenę pracy konkursowej.

* Pola wymagane

Informacje o autorze

Na potrzeby albumu towarzyszacemu Konkursowi

* Pola wymagane

Załączniki opracowania konkursowego

plik .doc lub .pdf
plik .doc lub .pdf
w formacie .tiff w rozdzielczości minimum 300 dpi
w formacie .tiff w rozdzielczości minimum 300 dpi
w formacie .tiff w rozdzielczości minimum 300 dpi
maksymalnie 4 rysunki lub zdjęcia
w formacie .tiff w rozdzielczości minimum 300 dpi
nieprzekraczający jednej strony A4 przy wykorzystaniu czcionki Arial 12 pt format .doc *
w formacie .tiff w rozdzielczości minimum 300 dpi
w formacie .pdf w rozdzielczości nie przekraczającej 100 dpi

* Pola wymagane